แมลงเต่าทอง ภาษาอังกฤษอ่านว่า Ladybird, Ladybug, ด้วงเต่าทอง หรือที่นิยมเรียกกันว่า เต่าทอง จัดเป็นแมลงปีกแข็ง อยู่ในอันดับโคลีออฟเทอรา (Coleoptera) ในวงศ์ Coccinellidaeซึ่งยังแบ่งออกได้เป็นวงศ์ย่อย ๆ อีก 6 วงศ์

เต่าทองมีรูปร่างโดยรวม คือ จัดเป็นแมลงขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแมลงปีกแข็งทั่วไป ตัวป้อมๆลําตัวส่วนหลังมีสีเงินหรือสีทองหรือสีแดง บางชนิดมีจุดวงกลมสีดำ ปีกแข็งใส โค้งนูน เมื่อหุบปีกเข้าหากันจะจดกับด้านหลังทําให้มองคล้ายหลังเต่า โดยมากจะมีหนวดในบางสกุล อาทิ
Cassida จะมีหลังสีเงินหรือสีใสเรียกว่า “เต่าเงิน“ ส่วนใหญ่จัดเป็นแมลงศัตรูพืช

แหล่งที่มา : <a href="http://www.xn--12c2bqp1a1b9beo.com/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87.html" title="เต่าทอง"

Advertisements