ภาพตัวอย่าง การพับกระดาษเป็นจักจั่น มี 7 ขั้นตอน ดังภาพ

แหล่งที่มา : http://www.xn--12c2bqp1a1b9beo.com/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.html

Advertisements