การพับกระดาษ

โอะริงะมิ คืออะไร

โอะริงะมิ ( ภาษาอังกฤษ: origami ภาษาไทย: พับกระดาษ ) เป็นศิลปะในการพับกระดาษเพื่อสร้างสรรค์รูปทรงหรือวัตถุต่างๆ ขึ้นมาจากการพับกระดาษ โดยทั่วไปการพับกระดาษจะเริ่มจากกระดาษแผ่นสี่เหลี่ยม ซึ่งอาจใช้สีเดียวกัน สีต่างกัน หรือกระดาษที่มีลวดลายต่างๆ และทำการพับทบไปจนเป็นรูปร่าง ซึ่งส่วนมากจะไม่มีการตัดกระดาษ สำหรับการประดิษฐ์ที่มีการตัดระหว่างการทำจะเรียกว่า คิริงะมิ เชื่อกันว่าการทำโอะริงะมิมีมาตั้งแต่ยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603-1867)

Akira Yoshizawa ( อากิระ โยชิซาวะ) บิดาแห่งโอริงามิ (Origami)* สมัยใหม่
Akira Yoshizawa เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2454 ในเมือง Kaminokawa ประเทศญี่ปุ่น
Akira Yoshizawa (อากิระ โยชิซาวะ) เขาเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในศิลปะการพับกระดาษ ปกติการสร้างสรรค์รูปทรงหรือวัตถุต่างๆ จากการพับกระดาษ

โดยทั่วไปการพับกระดาษจะเริ่มจากกระดาษแผ่นสี่เหลี่ยม ซึ่งอาจใช้สีเดียวกัน สีต่างกัน หรือ กระดาษที่มีลวดลายต่างๆ และทำการพับทบไปมาจนกลายเป็นรูปร่าง ซึ่งส่วนมากจะไม่มีการ ตัด ฉีก หรือตกแต่งอื่นๆ นอกจากกระดาษ 1 แผ่นเท่านั้น และเขาได้พัฒนารูปแบบใหม่ๆของการพับกระดาษมากกว่า 50,000 ชิ้นงาน เพื่อให้เป็นรูปแบบที่แน่นอนและถูกต้อง เขาได้ทำหนังสือรวบรวมงานของเขา ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 2,000 ปี ถึงจะเสร็จ

ในปัจจุบัน โอริงามิ (Origami) รูปแบบต่างๆ ได้มีให้เห็นบ่อยตามหนังสือ นิตยสาร กระดาษห่อของ รวมไปถึงการ์ดอวยพรในงานต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว โอริงามิ (Origami) จะต้องไม่มีการใช้ กาว, การฉีก, การตัด, การตกแต่งอื่นๆนอกจากกระดาษ 1 แผ่นเท่านั้น และกระดาษนั้นต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างสมบูรณ์

แหล่งที่มา : http://www.xn--12c2bqp1a1b9beo.com/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3

Advertisements

พับกระดาษเป็นกังหันลม

ตัวอย่างภาพ วิธีการพับกระดาษเป็นกังหันลม มี 11 ขั้นตอนดังนี้

แหล่งที่มา : http://www.xn--12c2bqp1a1b9beo.com/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1.html

พับกระดาษเป็นปลาทอง

ภาพตัวอย่าง ขั้นตอนในการพับกระดาษเป็นปลาทอง มี 13 ขั้นตอน ดังภาพ

แหล่งที่มา : http://www.xn--12c2bqp1a1b9beo.com/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87.html

สอนพับกระดาษเป็นกล่องของขวัญ

แหล่งที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=1LuB-7aJg3o&feature=player_embedded

สอนพับกระดาษเป็นคิวบอกทาฮีดรอน

แหล่งที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=lm2JEhBvxCg&feature=player_embedded

การพับกระดาษเป็นดอกบัว

แหล่งที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=pfMGjjW4avc&feature=player_embedded

สอนพับกระดาษเป็นดอกไอริส

แหล่งที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=zJGC4aGfGoQ&feature=player_embedded